Hledejte ve více než 200 000 firmách po celé ČR:

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Komenského 432
Pardubičky
53003 Pardubice IV

Telefon:

466 049 910 - ředitelka
466 049 916 - zástupkyně ředitelky
466 049 911 - sekretariát
466 049 912 - hospodářka
734 710 478
733 569 422

E-mail:

svitani@svitani.cz
sedlakova@svitani.cz
svecova@svitani.cz
vondrousova@svitani.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Miluše Horská - ředitelka školy
Mgr. Jana Sedláková - zástupkyně ředitelky
Mgr. Ivana Švecová - zástupkyně ředitelky
Lenka Vondroušová - sekretariát
Eva Kvapilová - hospodářka
Ing. Dana Koberová - ekonomický úsek

Otevírací doba:

dle rozvrhu žáků

IČO: 25916092

Datová schránka: ypbsq9b

Výrobky a služby:

Základní škola poskytuje žákům vzdělání v základní škole, základní škole praktické, základní škole speciální. Žáci jsou vzděláváni ve třídách s průměrným počtem 6 žáků. Ve třídě pracují nejméně dva pedagogičtí pracovníci. Každý žák školy má vypracován roční individuální plán, který zohledňuje možnosti a schopnosti žáka, jeho zdravotní stav a potřeby navazujících terapií. Navazující středoškolské vzdělávání probíhá v Praktické škole dvouleté a jednoleté, která je zaměřena na přípravu pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Žáci si upevňují a rozšiřují všeobecné vzdělání dosažené v průběhu plnění povinné školní docházky, osvojují si znalosti a dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých praktických činností – ruční práce, úklidové práce, vaření, práce na zahradě. Absolventi se mohou uplatnit při pomocných pracích ve zdravotnictví, sociálních službách, zemědělství, v chráněných dílnách. Základní škola praktická a speciální praktická škola ,jednoletá, dvouletá
Scroll to Top