Hledejte ve více než 200 000 firmách po celé ČR:

Stacionář mezi mosty Trutnov

Náchodská 359
Dolní Předměstí
54101 Trutnov 1

Telefon:

499 826 631
603 854 315

E-mail:

stacionar@trutnov.cz

Kontaktní osoba:

Renata Bezděková - ředitelka
Mgr. Alena Spurná - sociální pracovnice
Mgr. Margita Palková - sociální pracovnice

IČO: 70153884

Datová schránka: umeh2ck

Výrobky a služby:

Posláním organizace je poskytovat cílené, pravidelné a systematické ambulantní služby v denním stacionáři, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon o sociálních službách). Hlavním cílem činnosti organizace je udržování získaných dovedností, podpora dalšího rozvoje mentálních, tělesných a sociálních schopností klientů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení. Druh sociální služby: denní stacionář Stacionář Trutnov - oddělení A Pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), starší 18 let z Trutnova a okolí, které potřebují menší míru podpory v zajišťování denních záležitostí. Maximální kapacita 35 klientů (denní kapacita). Stacionář Trutnov - oddělení B Pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením (mentálním a tělesným), starší 18 let z Trutnova a okolí, které potřebují větší míru pomoci v zajišťování denních záležitostí. Maximální kapacita 10 klientů (denní kapacita). Stacionář Trutnov - oddělení C Pro osoby starší 55 let s chronickým duševním onemocněním (různé typy demencí, Alzheimerova choroba) a seniory od 65 let z Trutnova a okolí. Pro klienty z blízkého okolí jsme schopni poskytnout svozy. Maximální kapacita 20 klientů (denní kapacita).

Bankovní účet:

78 87 820 297 /0100
Scroll to Top