Hledejte ve více než 200 000 firmách po celé ČR:

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Školní 822
763 21 Slavičín

Telefon:

577 342 724
739 641 829 - Mgr. Libuše Pavelková
733 715 043 - Ing. Petra Šomanová

E-mail:

epodatelna@gjpsosslavicin.cz
lpavelkova@gjpsosslavicin.cz
psomanova@gjpsosslavicin.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Libuše Pavelková - Ředitelka
Ing. Petra Šomanová - Zástupce ředitele

Otevírací doba:

dle. tel domluvy

IČO: 46276327

Datová schránka: eujut5b

Výrobky a služby:

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, takový název nese od 1.1. 2012 nový sloučený subjekt. Tato optimalizace je nevyhnutelným ekonomickým a demografickým důsledkem vývoje posledních let nejenom ve Slavičínských školách, ale je také trendem v celé České republice směřující ke zvýšení kvality poskytovaného středoškolského vzdělávání. Budování otevřené školy k veřejnosti u všeobecného a odborného vzdělávání, k seberealizaci žáků a učitelů, k zabezpečení uplatnitelnosti na trhu práce absolventů, k nabídce možnosti celoživotního vzdělávání (firemní vzdělávání, rekvalifikace, kurzy) a k formování školy jako podnikatelského prostředí pro zaměstnance, veřejnost i firemní partnery – to musí být hlavní cíl nejenom vedení školy, ale všech, kteří mohou jakkoliv školu ovlivňovat.. Díky všem zaměstnancům může nová škola navazovat na kvalitu v pedagogicko-výchovném procesu a musí být nadále schopna oslovovat potenciální uchazeče atraktivností oborové nabídky a moderním programem výuky. Budování školy je podmíněno širokou spoluprací s rodiči, podnikatelskými subjekty, základními školami, městem Slavičín, zřizovatelem Zlínským krajem a veřejností. V uplynulém období tato spolupráce byla zásadní podmínkou existence jak gymnázia tak střední odborné školy. Následující léta si vyžádají tuto vzájemnou pomoc ještě více prohloubit, neboť jenom tak se může škola dále rozvíjet a být schopna zaujmout, oslovit a vytvářet dobré jméno v povědomí celého regionu jižního Valašska. Obory maturitný: Gymnázium osmileté, Gymnázium čtyřleté, Mechanik seřizovač, Informační technologie, Podnikání - nástavbové studium, Učební obory: Elektrikář, Instalater, Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů

Kategorie:

Scroll to Top