Hledejte ve více než 200 000 firmách po celé ČR:

Základní škola, Brno, Krásného 24

Krásného 3191/24
636 00 Brno-Židenice

Telefon:

+420 548 226 063 - Mgr. Petra Grünhutová - ředitelka školy
+420 548 216 559 - Mgr. Šárka Mouková - zástupkyně ředitelky školy
+420 548 213 805 - Bohumila Beránková - kancelář školy
+420 548 533 631 - Mgr. Alexandra Hlavatá - výchovné poradenství
+420 533 424 540 - Irena Stuhlová - vedoucí školní jídelny

E-mail:

grunhutova@zskrasneho.cz
moukova@zskrasneho.cz
info@zskrasneho.cz
hlavata@zskrasneho.cz
stuhlova@zskrasneho.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Petra Grünhutová - ředitelka školy
Mgr. Šárka Mouková - zástupkyně ředitelky školy
Bohumila Beránková - kancelář školy
Mgr. Alexandra Hlavatá - výchovné poradenství
Irena Stuhlová - vedoucí školní jídelny

Otevírací doba:

Škola - dle. tel domluvy
úřední hodiny jídelny: 7:30-8:00, 11:30-13:00

IČO: 49467247

Datová schránka: v77v8sr

Výrobky a služby:

Základní škola Krásného nabízí žákům vedle běžného programu pro základní vzdělávání s prvky alternativní a projektové výuky i učební plán s rozšířenou výukou hudební výchovy nebo anglického jazyka, obojí od 1. třídy. Hlavní rozdíl rozšířené výuky od běžného vzdělávání je jednak v navýšení hodinové dotace předmětu Hudební výchova a Anglický jazyka. Využíváme ve výuce moderní technologie – počítače, interaktivní tabule, dataprojektory a výukové materiály podporující čtenářskou gramotnost u žáků. Od září 2016 jsou do praxe zavedeny elektronické žákovské knížky a třídní knihy, škola postupně přešla na komplexní informační systém Edookit.Od roku 2019 si rodiče vyzvedávají děti ze školní družiny pomocí čipového systému BELLHOPE, i školní družina tak tedy přešla do fáze digitalizace. V rámci distančního vzdělávání jsme využívali komunikační platformu Teams. Základní škola, Brno, Židenice, rozšířená výuka hudebního jazyka, rozšířená výuka anglického jazyka,

Bankovní účet:

číslo účtu školy: 33633621/0100
číslo účtu: 6873820267/0100 (!!! pouze platby stravování !!!)

Kategorie:

Scroll to Top